03:08 | سه شنبه 29 مهر 1399
Research Analysis Debriefing Day
«صبا» فولاد فروخت

1399/07/02 12:05

بیمه دانا در لیست خرید این شرکت؛

«صبا» فولاد فروخت

نماد برتر- بررسی تحرکات «صبا» نشان می دهد که در شهریور ماه و با افت بازار سرمایه خود فروشنده بود تا خریدار!


به گزارش نماد برتر، شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین در شهریور ماه بیش از یک هزار و 591 میلیارد تومان سهم به فروش رساند که این میزان فروش، سود جالب توجه یک هزار و 81 میلیارد تومانی به دنبال داشت.در مقابل، فقط 635 میلیارد تومان سهم خریداری کرد که 154 میلیارد تومان آن اوراق مشارکت بود و در بین بورسی ها، بیش از همه به «شستا» به عنوان شرکت مادر خود و «بیمه دانا» که افت قابل توجهی داشته، علاقه نشان داد.بر اساس صورت وضعیت پرتفوی شهریور ماه، بهای تمام شده پرتفوی بورسی که از 29 شرکت تشکیل شده، بالغ بر 6 هزار و 384 میلیارد تومان است و ارزش بازار آن فراتر از 47 هزار و 762 میلیارد تومان تخمین زده می شود.«تاپیکو» بیشترین حضور را سبد سهام بورسی دارد و با اختلاف قابل توجه، «تاصیکو» و «وتجارت» بیشترین سرمایه را به خود معطوف کرده‌اند.«صبا» 2 هزار و 67 میلیارد تومان نیز در شرکت های غیر بورسی سرمایه گذاری کرده است که شرکت سنگ آهن مرکزی ایران صدر شرکت های غیر بورسی است.