01:40 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش سرمایه شستا...!

1399/12/13 19:28

افزایش سرمایه شستا...!

نماد برتر - سرمایه گذاری تامین اجتماعی زمان برگزاری مجمع فوق العاده برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از محل سایر اندوخته ها را اعلام کرد.

به گزارش نماد برتر، سرمایه گذاری تامین اجتماعی زمان برگزاری مجمع فوق العاده برای تصمیم گیری درخصوص افزایش سرمایه را اعلام کرد.


براین اساس، "شستا" ساعت 10 روز سه شنبه 26 اسفند در محل مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش واقع در خیابان ولیی عصر، پایین تر از پارک‌ وی برای افزایش سرمایه 78 درصدی از محل سایر اندوخته ها تصمیم گیری می کند.


بنابراین گزارش، سرمایه گذاری تامین اجتماعی با موافقت سهامداران، سرمایه فعلی را از 8 به 14.2 هزار میلیارد تومان می رساند تا صرف جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های تابعه و سرمایه‌گذاری های صورت گرفته در بازار سرمایه شود.