07:11 | دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش ۹۲ درصدی درآمدهای "حتاید"

1399/12/17 16:39

افزایش ۹۲ درصدی درآمدهای "حتاید"

نماد برتر - "حتاید" در بهمن‌ماه سال جاری بیشترین درآمدی که ثبت کرده از بخش «ناحیه هرمزگان» با ۳۲۳ میلیارد ریال بود.

به گزارش نماد برتر، تاید واتر خاورمیانه در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به بهمن‌ماه سال جاری مجموع درآمد‌های عملیاتی طی دوره یک‌ماهه را بالغ‌بر ۴۰۵ میلیارد ریال به ثبت رسانده، از ابتدای سال مالی تا انتهای بهمن‌ماه نیز درآمد‌های شناسایی‌شده برابر با ۴٫۶۴۸ میلیارد ریال گزارش‌شده است.


بر پایه این گزارش، درآمد‌های ثبت شده "حتاید" طی دوره بهمن‌ماه نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی مانده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد افزایش درآمد را شاهد بوده، همچنین مجموع درآمدی که از ابتدای سال مالی تاکنون به ثبت رسانده نسبت به سال گذشته ۶۹ درصد افزایش را تجربه کرده است.


بر اساس این گزارش، در بهمن‌ماه سال جاری بیشترین درآمدی ثبت شده "حتاید" از بخش «ناحیه هرمزگان» با ۳۲۳ میلیارد ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۰۱ درصد رشد داشته، این بخش از ابتدای سال مالی تاکنون ۳٫۶۹۸ میلیارد ریال درآمد به همراه داشته و افزایش ۹۲ درصدی را تجربه کرده است.

نظر بینندگان

احسان
1400/01/10
پس چرا سودی نمیده