07:34 | دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
Research Analysis Debriefing Day
فروش 378 میلیاردی  نوری و رکورد شکنی

1400/01/15 12:47

فروش 378 میلیاردی نوری و رکورد شکنی

نماد برتر - شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۷۸۴۹ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۶درصد داشته است.

به گزارش نماد برتر، پتروشیمی نوری در اسفندماه سال گذشته و بر اساس اطلاعات درج‌شده در سامانه کدال موفق به کسب درآمد عملیاتی ۵۲ هزار و ۵۲۷ میلیارد ریالی شد.


این فروش بالاترین رقم درآمد عملیاتی شرکت در یک ماه محسوب شده که نسبت به بهمن‌ماه با رشد ۱۴درصدی همراه بوده است.


به‌این‌ترتیب جمع کل فروش شرکت در سال گذشته به ۳۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال رسید که نسبت به سال ۹۸ افزایش ۵۷ درصدی را نشان می‌دهد و از سوی دیگر باید اشاره داشت که مقایسه فروش شرکت نیز در اسفندماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ حاکی از افزایش ۱۷۱درصدی میزان درآمد "نوری" است.


نرخ فروش محصولات شرکت همان‌گونه که در جدول فوق نیز مشاهده می‌گردد، در اسفندماه با افزایش مواجه شده و بیشترین افزایش نرخ فروش نیز مربوط به محصول پارازایلین داخلی بود که با ۱۹درصد افزایش به ۱۶۴ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال در هر تن رسیده است.


همان‌گونه که اشاره گردید بیشترین فروش شرکت در اسفندماه محقق گردیده است.


برپایه این گزارش، آمارهای ارائه شده این شرکت بر این موضوع حکایت دارد که درآمد اسفندماه شرکت ۶۸درصد بیشتر از متوسط فروش سال ۹۹ ثبت شده ضمن آنکه ۵۵درصد از درآمد شرکت از طریق فروش صادراتی و ۴۵درصد از درآمد شرکت نیز از طریق فروش داخلی بدست آمده است.


شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند ماه ۹۹ در مجموع مبلغ ۳۷۸۴۹ میلیارد فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۸ رشد ۵۶درصد داشته است.