08:10 | دوشنبه 27 ارديبهشت 1400
Research Analysis Debriefing Day
موافقت مشروط فرابورس با ارتقا و انتقال نماد شرکت بیمه ای به بازار دوم

1400/01/26 14:30

موافقت مشروط فرابورس با ارتقا و انتقال نماد شرکت بیمه ای به بازار دوم

نماد برتر- شرکت بیمه حاضر در بازار پایه از موافقت مشروط فرابورس با پذیرش در بازار دوم با ارائه اطلاعات لازم و تعیین شده خبر داد و برای دو روزکاری با توقف نماد روبرو شد.

به گزارش پایگاه خبری نماد برتر، شرکت بیمه سرمد از موافقت مشروط فرابورس با پذیرش در بازار دوم با ارائه اطلاعات لازم و تعیین شده خبر داد و برای دو روزکاری با توقف نماد روبرو شد.


براین اساس، "وسرمد" اعلام کرد: درخواست پذیرش سهام شرکت بیمه سرمد در فرابورس در جلسه 24 فروردین هیات پذیرش فرابورس مطرح و با پذیرش در بازار دوم بصورت مشروط موافقت به عمل آمد و مقرر شد قبل از درج نام شرکت در فهرست نرخ های فرابورس و آغاز معاملات، اطلاعات لازم و تعیین شده توسط شرکت ارائه شود.


بنابراین گزارش، بیمه سرمد با سرمایه 250 میلیارد تومانی از اسفند سال 92 در تابلو زرد بازار پایه فرابورس حضور دارد.