02:39 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش 252 درصدی سود «سخوز»

1400/02/22 10:40

چه خبر از نمادهای بورسی:

افزایش 252 درصدی سود «سخوز»

نماد برتر - سود خالص محقق شده شرکت در سال گذشته به ۳ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال و معادل ۲.۵۸۹ ریال به ازای هر سهم رسیده است

به گزارش نماد برتر، شرکت سیمان خوزستان در سال مالی منتهی به پایان سال گذشته موفق به کسب درآمد ۸ هزار و ۸۴ میلیارد ریالی شده است. این درآمد نسبت به سال قبل از آن رشد ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد.


سود خالص محقق شده شرکت در سال گذشته به ۳ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال و معادل ۲.۵۸۹ ریال به ازای هر سهم رسیده است که ۲۵۲ درصد بیشتر از سال ۹۸ محسوب می‌گردد.


حاشیه سود عملیاتی شرکت به ۴۳ درصد رسیده که ۱۹ واحد درصد بیشتر از سال ۹۸ است. رشد نرخ فروش سیمان در سال گذشته منجر به این افزایش در حاشیه سود عملیاتی شده است.


مقادیر فروش سیمان و کلینکر در سال گذشته معادل ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار تن بوده است. این شرکت برای سال جاری فروش ۲ میلیون و ۴۲۰ هزار تن سیمان و کلینکر را برآورد کرده است.


هزینه‌های تولید شرکت در سال گذشته معادل ۳.۷۷۷ میلیارد ریال بوده که ۲.۷۶۴ میلیارد ریال آن مربوط به هزینه‌های سربار بوده است.


بخش اصلی هزینه‌های سربار مربوط به هزینه انرژی، استهلاک و حقوق و دستمزد بوده است.


در بخش سایر درآمد‌های عملیاتی، درآمد‌های سرمایه گذاری و سایر درآمد‌های غیرعملیاتی به ترتیب درآمد ۲۱۰، ۷۳ و ۲۸۴ میلیارد ریال شناسایی شده است. بخش اصلی درآمد‌های غیرعملیاتی مربوط به سود فروش دارایی ثابت، سود تسعیر و سود سپرده بانکی بوده است.


 سود عملیاتی و سود خالص شرکت در سه ماهه پایانی سال و علی رغم رشد درآمد‌های شرکت با کاهش مواجه شده است.