01:53 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
«وایران» و کاهش 27 درصدی سود در سال 99

1400/02/22 10:59

چه خبر از نمادهای بورسی:

«وایران» و کاهش 27 درصدی سود در سال 99

نماد برتر - شرکت برای سال جاری برآورد پرداخت ۱.۶۶۵ میلیارد ریال بابت عملیات لیزینگ را پیش‌بینی کرده که ۱۵ درصد کمتر از سال ۹۹ است.

به گزارش نماد برتر، شرکت لیزینگ ایرانیان در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹ و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، سود خالص ۲۷۱ میلیارد ریالی و معادل ۲۷ ریال به ازای هر سهم را محقق کرده که این سود نسبت به سال مالی قبل از آن کاهش ۲۷ درصدی را نشان می‌دهد. کاهش درآمد‌های عملیات لیزینگ علت اصلی افت سودآوری شرکت است.


درآمد‌های حاصل از لیزینگ در سال گذشته معادل ۷۰۸ میلیارد ریال بوده که ۴۵ درصد کمتر از سال ۹۸ است.


همچنین درآمد‌های حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها معادل ۴۸ میلیارد ریال اعلام شده که ۶۰درصد کمتر از سال ۹۸ بود.


شرکت برای سال جاری برآورد پرداخت ۱.۶۶۵ میلیارد ریال بابت عملیات لیزینگ را پیش‌بینی کرده که ۱۵ درصد کمتر از سال ۹۹ است.