02:54 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
سود تلفیقی «فارس» 82 درصد رشد کرد

1400/02/22 11:10

چه خبر از نمادهای بورسی:

سود تلفیقی «فارس» 82 درصد رشد کرد

نماد برتر - سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال، عمدتا شامل سپرده‌های بانکی، یونیت‌های صندوق‌های بازارگردانی و سایر صندوق‌های سرمایه گذاری است.

به گزارش نماد برتر، شرکت هلدینگ خلیج فارس بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده ۶ ماهه منتهی به پایان آذر ماه سال گذشته، سود خالص ۸۴۷ ریالی به ازای هر سهم را در صورت سود و زیان تلفیقی شناسایی کرده است.


این سود نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. این سود معادل ۲۹۱ هزار میلیارد ریال است. همچنین در شرکت اصلی، سود خالص شرکت معادل ۶۱ هزار و ۳۴۸ میلیارد ریال بوده که ۳۲۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.


سود شرکت اصلی عمدتا از محل فروش سهام و سود تسعیر ارز بوده است.


سود اصلی شرکت اصلی با توجه به زمان برگزاری مجامع شرکت‌های زیرمجموعه در پایان سال مالی شناسایی می‌گردد و به این ترتیب بخش اصلی سودآوری شرکت اصلی در سه ماهه پایانی سال محقق می‌گردد.


بهای تمام شده سرمایه گذاری‌های شرکت در پایان آذر ماه ۱۳۹۹ شامل سرمایه گذاری‌های بلندمدت و کوتاه مدت به ۲۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.


سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت به مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال، عمدتا شامل سپرده‌های بانکی، یونیت‌های صندوق‌های بازارگردانی و سایر صندوق‌های سرمایه گذاری است.