03:10 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
بیمه زندگی «ومعلم» ثالث را جا گذاشت!

1400/02/23 10:32

چه خبر از نمادهای بورسی:

بیمه زندگی «ومعلم» ثالث را جا گذاشت!

نماد برتر - بیشترین میزان درآمدی که "ومعلم" در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ از خود بر جای گذاشته از محل فروش حق بیمه «زندگی-غیراندوخته‌دار» بوده و رتبه بعدی را نیز بخش «ثالث-اجباری» به خود اختصاص داده است.

به گزارش نماد برتر، شرکت بیمه معلم در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری از محل فروش حق بیمه ۴.۰۱۴.۸۴۷ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک‌ماهه مشابه سال گذشته ۷۴ درصد افزایش داشته و شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۴۰ درصدی را ثبت کرده است.


بر پایه این گزارش، بیمه معلم در فروردین‌ماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه شناسایی کرده نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۹۰ درصد رشد را تجربه کرده و همان‌طور که گفته شد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۴۰ درصدی را از آن خودکرده است.


بر اساس این گزارش صورت گرفته، بیمه معلم در ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ میزان پرداختی‌های خود بابت خسارت‌ها را برابر با ۱.۶۷۵.۵۳۸ میلیون ریال اعلام کرده که نسبت به ماه گذشته با کاهش ۰.۲۹ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۷ درصد افزایش داشته است.


بیشترین میزان خسارت پرداختی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در اختیار حق بیمه «درمان» با ۶۹۳.۵۲۹ میلیون ریال بوده است.