02:34 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
کاهش در درآمدزایی و پرداخت خسارت «کوثر»

1400/02/23 10:55

چه خبر از نمادهای بورسی:

کاهش در درآمدزایی و پرداخت خسارت «کوثر»

نماد برتر - بیشترین میزان درآمدی که "کوثر" در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ از خود بر جای گذاشته از محل فروش حق بیمه «آتش‌سوزی» با ۱.۰۲۳.۱۳۱ میلیون ریال بوده و رتبه بعدی را نیز بخش «ثالث-اجباری» به خود اختصاص داده است.

به گزارش نماد برتر، شرکت بیمه کوثر در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری از محل فروش حق بیمه ۳.۱۸۰.۶۵۶ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد یک‌ماهه مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته و شرکت در این ماه تراز مثبت ۱۵۹ درصدی را ثبت کرده است.


بر پایه این گزارش، بیمه کوثر در فروردین‌ماه سال جاری میزان درآمدی که از فروش حق بیمه شناسایی کرده نسبت به ماه گذشته نزدیک به ۱۶ درصد کاهش را تجربه کرده و همان‌طور که گفته شد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش ۱۵۹ درصدی را از آن خودکرده است.


بیشترین میزان درآمدی که "کوثر" در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۰ از خود بر جای گذاشته از محل فروش حق بیمه «آتش‌سوزی» با ۱.۰۲۳.۱۳۱ میلیون ریال بوده و رتبه بعدی را نیز بخش «ثالث-اجباری» به خود اختصاص داده است.


بر اساس این گزارش صورت گرفته، بیمه کوثر در ابتدای سال مالی ۱۴۰۰ میزان پرداختی‌های خود بابت خسارت‌ها را برابر با ۱.۲۳۰.۴۰۱ میلیون ریال اعلام کرده که نسبت به ماه گذشته با کاهش ۵۴ درصدی مواجه بوده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۷ درصد افزایش داشته است.


 


بیشترین میزان خسارت پرداختی در فروردین‌ماه ۱۴۰۰ در اختیار حق بیمه «درمان» با ۵۳۳.۰۳۴ میلیون ریال بوده است.