01:28 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
چالش سهامداران «فولای» با سودآوری و قیمت هر سهم!

1400/02/23 11:02

چه خبر از نمادهای بورسی:

چالش سهامداران «فولای» با سودآوری و قیمت هر سهم!

نماد برتر - شرکت فولاد آلیاژی یزد که در سال‌های اخیر عملکرد عملیاتی رو به بهبودی داشته و از تورم بالا و افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها در سال گذشته نهایت استفاده را برده است.

به گزارش نماد برتر، پس از ثبت زیان خالص شرکت فولاد آلیاژی یزد در سال مالی ۱۳۹۶، گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال ۱۳۹۹، حاکی از ثبت سومین سال پیاپی سودآوری این شرکت است.


اعلام سود مطلوب ۳.۱۷۲ ریال به ازای هر سهم و تحقق تعدیل بیش از ۳۱۲ درصدی این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ در مقایسه با سال مالی گذشته، آخرین گزارش عملکرد این شرکت در سال گذشته است.


شرکت فولاد آلیاژی یزد که در سال‌های اخیر عملکرد عملیاتی رو به بهبودی داشته و از تورم بالا و افزایش افسارگسیخته نرخ‌ها در سال گذشته نهایت استفاده را برده و با تحقق سود خالص ۴۲۵ میلیارد ریالی سهامداران خود را به سال جاری نیز امیدوار کرده است.


در حالی که شرکت در سال مالی ۱۳۹۹، با عملکردی به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۸، موفق به تحقق ۴۸۰ میلیارد ریال سود عملیاتی پس از کسر هزینه‌های مالی شده بود، با شناسایی بیش از ۷۴ میلیارد ریال درآمد‌های ناشی از سرمایه‌گذاری مجموع سود خالص گذشته از کسر مالیات در سال گذشته را به بیش از ۵۲۷ میلیارد ریال رسانده است.


عمده دلیل رشد ۱۶۲ درصدی و ۲.۷۱۸ میلیارد ریالی درآمد‌های شرکت به دلیل رشد بیش از ۱۰۵ درصدی نرخ‌های فروش محصولات تابگیری‌شده و تست ابعاد بوده که به نظر می‌رسد عمده این رشد نرخ‌ها مربوط به تورم بالای فلزات جهانی و نرخ دلار و البته نرخ داخلی محصولات فلزی در سال گذشته است.