03:20 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
رشد 135 درصدی درآمدهای «سیدکو»

1400/02/25 19:56

چه خبر از نمادهای بورسی:

رشد 135 درصدی درآمدهای «سیدکو»

نماد برتر - در سال مالی گذشته همچنین شاهد خرید ۲.۵۰۰ میلیارد ریال سهام جدید بوده‌ایم که عمدتاً شامل اضافه کردن سهام شرکت‌هایی بوده که بخشی از آن‌ها در سال گذشته به فروش رسیده است.

به گزارش نماد برتر، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان در سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۹ موفق به کسب سود خالص ۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریالی و معادل ۱.۰۶۳ ریال به ازای هر سهم شده است. این سود نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش ۱۶۸ درصدی را نشان می‌دهد.


جمع درآمد‌های عملیاتی محقق شده این شرکت سرمایه‌گذاری فعال در حوزه صنعت سیمان به ۶ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال رسیده است.


این درآمد شامل ۳.۰۸۰ میلیارد ریال سود سهام و ۳.۴۰۶ میلیارد ریال سود فروش سهام بوده است.


در بخش سود سهام که شاهد رشد ۱۳۵ درصدی درآمد‌های شرکت هستیم، بخش اصلی سود سهام دریافتی از محل سود سهام شرکت‌های سیمان ساروج بوشهر، سیمان شمال، سیمان قائن و سیمان فیروزکوه و کرمان بوده است.


همچنین در بخش درآمد‌های ناشی از فروش سهام که شاهد رشد ۱۹۶ درصدی درآمد‌های آن هستیم، بخش اصلی سود فروش سهام از محل واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های سیمان شمال، مازندران، قائن و کرمان بوده است.


در سال مالی گذشته همچنین شاهد خرید ۲.۵۰۰ میلیارد ریال سهام جدید بوده‌ایم که عمدتاً شامل اضافه کردن سهام شرکت‌هایی بوده که بخشی از آن‌ها در سال گذشته به فروش رسیده است.


این شرکت‌های عمدتاً شامل سیمان شمال، سیمان قائن، سیمان داراب و سرمایه‌گذاری توسعه ملی و سیمان مازندران بوده است.


بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های شرکت که عمدتاً در بخش بلندمدت طبقه‌بندی‌شده است، در پایان سال ۱۳۹۹ و با افزایش ۳.۶۰۰ میلیارد ریالی نسبت به سال ۱۳۹۸ به بیش از ۱۰ هزار و ۸۰۹ میلیارد ریال رسیده است.