03:08 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
فروش 628 هزار تنی «سفار» در سال 99

1400/02/25 20:11

چه خبر از نمادهای بورسی:

فروش 628 هزار تنی «سفار» در سال 99

نماد برتر - مقادیر فروش انواع محصولات سیمانی در سال گذشته معادل ۶۲۸ هزار تن بوده که این فروش برای سال جاری در حدود ۶۱۰ هزار تن برآورد شده است

به گزارش نماد برتر، شرکت سیمان فارس در سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه سال گذشته و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، موفق به کسب سود خالص ۶۱۶ میلیارد ریالی شده است. این سود که معادل ۲.۶۴۵ ریال به ازای هر سهم می‌باشد، نسبت به سال مالی قبل از آن رشد ۹۵ درصدی را نشان می‌دهد.


درآمدهای عملیاتی محقق شده شرکت در سال گذشته به ۱.۵۰۰ میلیارد ریال رسیده که ۲۹ درصد رشد را نسبت به سال مالی گذشتهاز آن نشان می‌دهد.


مقادیر فروش انواع محصولات سیمانی در سال گذشته معادل ۶۲۸ هزار تن بوده که این فروش برای سال جاری در حدود ۶۱۰ هزار تن برآورد شده است.


متوسط نرخ فروش هر تن سیمان در سال گذشته معادل ۲.۴ میلیون ریال بوده که در حال حاضر به حدود ۲.۸۵ میلیون ریال در هر تن رسیده است.


درآمد‌های سرمایه گذاری شرکت در سال گذشته به ۱۰۹ میلیارد ریال رسیده که عمدتا بابت سود سهام و سود سپرده بانکی بوده است. این مبلغ ۱۶۰ درصد رشد را نسبت به سال ۹۸ نشان می‌دهد.


همچنین درآمد‌های غیرعملیاتی در سال گذشته بابت سود فروش سرمایه گذاری‌ها به میزان ۱۵۰ میلیارد ریال شناسایی شده که ۴۸۰ درصد بیشتر از سال مالی قبل از آن است.


هزینه‌های تولید شرکت در سال گذشته به ۱.۰۱۰ میلیارد ریال رسیده که شامل ۶۷۳ میلیارد ریال هزینه سربار است. هزینه‌های اصلی بخش سربار شامل حقوق و دستمزد، انرژی مصرفی و مواد غیرمستقیم مصرفی است.