02:30 | دوشنبه 31 خرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
سودسازی به سبک «دی»

1400/02/26 22:32

چه خبر از نمادهای بورسی:

سودسازی به سبک «دی»

نماد برتر - بیشترین میزان درآمدی که بانک دی در ابتدای سال مالی از خود بر جای گذاشته مربوط به «مشارکت مدنی» با ۱.۴۱۶ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش نماد برتر، بانک دی در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به فروردین‌ماه سال جاری مجموع درآمد حاصل‌شده از تسهیلات اعطایی طی دوره یک‌ماهه را برابر با مبلغ ۲.۴۶۲ میلیارد ریال گزارش کرده و مقدار تسهیلات وصولی طی دوره را نیز بالغ‌بر ۱۳.۳۳۴ میلیارد ریال اعلام‌کرده، همچنین میزان سرمایه ثبت‌شده این بانک ۶.۴۰۰ میلیارد ریال ارائه‌شده و سرمایه ثبت‌نشده نیز ۱۲۸.۶۰۰ میلیارد ریال بوده است.


بر پایه این گزارش، بانک دی در ابتدای سال مالی منتهی به فروردین‌ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش درآمد را تجربه کرده و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز ۲۸۱ درصد رشد را شاهد بوده، همچنین مقدار تسهیلات وصولی طی دوره نیز نسبت به دوره مشابه سال گذشته نیز با افزایش ۱۴۶ درصدی مواجه بوده است.


بیشترین میزان درآمدی که بانک دی در ابتدای سال مالی از خود بر جای گذاشته مربوط به «مشارکت مدنی» با ۱.۴۱۶ میلیارد ریال بوده و رتبه بعدی را نیز بخش «سایر تسهیلات» با ۷۹۴.۹۸۸ میلیون ریال به خود اختصاص داده است.