11:21 | چهارشنبه 6 مرداد 1400
Research Analysis Debriefing Day
«وسفارس» سود نمی دهد؟!

1400/03/26 08:35

چه خبر از نمادهای بورسی:

«وسفارس» سود نمی دهد؟!

نماد برتر - عمده بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری "وسفارس" در حوزه پذیرفته شده در بورس با ۲۸۱.۷۰۹ میلیارد ریال ارائه‌شده است.

به گزارش نماد برتر، شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس در گزارش فعالیت ماهانه منتهی به اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ مجموع بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری‌های خود را طی این دوره بالغ‌بر ۲۸۲.۲۴۵ میلیارد ریال به ثبت رسیده که از سرمایه‌گذاری در ۲ حوزه «خارج از بورس» و «پذیرفته‌شده در بورس» تشکیل‌شده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری این شرکت در حوزه پذیرفته شده در بورس با ۲۸۱.۷۰۹ میلیارد ریال ارائه‌شده است.


بر پایه این گزارش صورت گرفته، میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس در اردیبهشت‌ماه نسبت به ماه گذشته بدون تغییر باقی‌مانده و در مقایسه با ابتدای سال مالی (منتهی به شهریورماه ۱۴۰۰) ۷ درصد رشد را تجربه کرده، بیشترین میزان بهای تمام‌شده سرمایه‌گذاری در بخش «پذیرفته‌شده در بورس» به «فلزات اساسی» با ۹۳.۷۲۶ میلیارد ریال تعلق داشته و ارزش بازار آن نیز ۸۶.۰۶۳ میلیارد ریال بوده، همچنین تنها سرمایه‌گذاری در بخش «خارج از بورس» به حوزه «مخابرات» با ۵۳۵.۶۸۷ میلیون ریال اختصاص یافته است.


شرکت سرمایه‌گذاری استان فارس طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به شهریورماه سال ۱۴۰۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.


شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۲۸۱,۷۰۹,۸۰۶ میلیون ریال که در پرتفوی بورسی خود داشته با افت ۱۱ درصد به مبلغ ۲۵۱,۲۸۷,۴۶۶ میلیون ریال رسیده است.