17:10 | شنبه 1 آبان 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش سرمایه "دسبحان" ثبت شد

1400/07/04 12:30

چه خبر از نمادهای بورسی:

افزایش سرمایه "دسبحان" ثبت شد

شرکت سبحان دارو از ثبت افزایش سرمایه خبرداد.

به گزارش نماد برتر، شرکت سبحان دارو از ثبت افزایش سرمایه شرکت خبر داد.


بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱,۳۳۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۱,۵۳۰,۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ ۲۰۰۰۰۰ میلیون ریال) در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ در مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است.