06:30 | سه شنبه 16 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
افزایش متقاضی برای محصول پلی اتیلن سنگین "شکبیر"

1400/08/01 13:30

چه خبر از نمادهای بورسی:

افزایش متقاضی برای محصول پلی اتیلن سنگین "شکبیر"

دیگر محصول این پتروشیمی مربوط به «پلی‌اتیلن سبک خطی» در گرید‌های مختلف بوده که در بورس کالا مورد عرضه قرار گرفت، مقدار عرضه این محصول برابر با ۴,۳۰۰ تن بود.

به گزارش نماد برتر، در هفته گذشته شاهد عرضه ۲,۹۰۰ تنی «پلی‌اتیلن سنگین» در گرید‌های مختلف از شرکت پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا بوده‌ایم که با تقاضای ۳,۸۱۰ تنی و حجم معاملات ۲,۹۰۰ تنی از این محصول همراه بوده، مقدار تقاضا این محصول با افزایش ۸۴۰ تنی نسبت به هفته گذشته روبه‌رو بوده و همچنین حجم معامله این محصول نیز ۶۱۰ تن رشد را طی این هفته گزارش کرده است.


نرخ متوسط هر تن از این محصول در هفته گذشته ۲۶۴,۰۲۰ هزار ریال ارائه‌شده که نسبت به آخرین معامله انجام‌شده با ۲ درصد افزایش نرخ مواجه بوده و ارزش معاملات این محصول بالغ‌بر ۸۳ میلیارد تومان رسید.


دیگر محصول این پتروشیمی مربوط به «پلی‌اتیلن سبک خطی» در گرید‌های مختلف بوده که در بورس کالا مورد عرضه قرار گرفت، مقدار عرضه این محصول برابر با ۴,۳۰۰ تن بود و تقاضای ثبت‌شده برای این محصول ۶,۷۶۶ تن اعلام‌شده و حجم معاملات نیز ۳,۵۴۰ تن ارائه‌شده است.


نرخ فروش میانگین پلی‌اتیلن سبک در هفته منتهی به ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ بالغ‌بر ۳۳۹,۷۳۵ هزار ریال شناسایی‌شده که در مقایسه با ماه گذشته ۵ درصد افزایش نرخ داشته است.