06:20 | سه شنبه 16 آذر 1400
Research Analysis Debriefing Day
درآمد سیمان خوزستان با رشد میلیاردی همراه شد

1400/08/01 14:00

چه خبر از نمادهای بورسی:

درآمد سیمان خوزستان با رشد میلیاردی همراه شد

سیمان خوزستان در هفته‌ای که گذشت، با محصول «سیمان تیپ ۲» حجم تقاضایی در حدود ۱۵ هزار و ۴۹۰ تنی را مشاهده کرد و همین آمار در بخش معاملات نیز به ثبت رسید.

به گزارش نماد برتر، سیمان خوزستان روند صعودی که از اواخر شهریورماه آغاز کرده بود را ادامه داد و توانسته مسیر صعودی که ساخته را ادامه دهد اما؛ کماکان با سقف درآمدی که این شرکت ساخته فاصله فراوانی دارد.


با این حال، این شرکت سیمانی در ۳۰ مهرماه نیز در مجموع ۲۵ هزارتن انواع سیمانی تولیدی خود را روانه بورس کالا کرده تا بتواند این مسیر صعودی را تداوم ببخشد.


مجموع درآمدزایی این شرکت در این هفته به رقم ۱۴ میلیارد و ۶۸۳ میلیون تومان بالغ شد.


سیمان خوزستان در هفته‌ای که گذشت، با محصول «سیمان تیپ ۲» حجم تقاضایی در حدود ۱۵ هزار و ۴۹۰ تنی را مشاهده کرد و همین آمار در بخش معاملات نیز به ثبت رسیدتا از مجموع عرضه ۱۵ هزار و ۵۰۰ تنی این بخش، ۵ میلیارد و ۴۱۱ میلیون تومان درآمد کسب شد.


از سوی دیگر، این سیمان فروش کیسه‌های سیمان تیپ ۵ را هم در هفته گذشته به بورس کالا آورده بود و درآمدی ۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون تومان درآمدزایی کرد.